Home / Disclaimer

Disclaimer

 

  • Zabranjeno je kopirati sadržaje (delimično ili u celosti)  sa www.umrežen.in.rs bez odobrenja autora

Ukoliko želite da članak, deo članka ili bilo šta sa sajta koristite na forumima dovoljno je da postavite link ka sajtu gde navodite ko je izvor. Ukoliko želite da  članak, deo članka ili bilo šta sa sajta koristite na sopstvenom web sajtu dovoljno je obavestiti autore mailom.

  • Za zloupotrebu informacija sa sajta ne snosimo odgovornost
  • Autori sajta zadržavaju pravo da izmene i/ili obrišu komentare koji:
  1. su ili se mogu okarakterisati kao SPAM
  2. sadrže vulgarnosti i/ili mogu biti okarakterisani kao uvredljive prirode
  3. sadrže uvrede zasnovane na verskoj, rasnoj ili političkoj osnovi
Sve informacije na sajtu su informativne prirode. Autori ne garantuju za 100%-nu tačnost bilo koje informacije na sajtu, kao ni za informacije sa linkova na koji se nalaze u pojedinim člancima. Autori nisu odgovorni za bilo kakve greške ili propuste u samim člancima, kao ni za eventualnu nedostupnost istih. Autori nisu odgovorni u slučaju gubitaka/štete prouzrokovane prikazivanjem ili korišćenjem informacija dostupnim na www.umrezen.in.rs.
Hvala što igrate pošteno!
Umrežen® tim

 

Scroll To Top