Home / Internet / Pojednostavljeni prikaz ISP infrastrukture

Pojednostavljeni prikaz ISP infrastrukture

Sa evolucijom tehnologije kulminirala je i potražnja za uslugama koje će nas ( krajnje korisnike) držati zadovoljnim. Zahtevi su sve veći, očekuje se sve veći kvalitet, što manje cene…. Konkurencija lagano postaje izuzetno jaka, i kroz koju godinu borba će se voditi za svakog korisnika. Pošto svi dobro znamo kako i šta želimo kada je pružanje telekomunikacionih usluga u pitanju, možda ne bi bilo loše pozabaviti se i slikom iz potpuno drugog ugla – ugla ISP-a.

Kako bi sve bilo jednostavnije za razumevanje pregled ćemo početi na  strani korisnika, i voditi se dalje  ka infrastrukturi provider-a.

Ono što je karakteristično za sve korisnike pristupa internetu je postojanje opreme koja omogućava sam pristup internetu – CPE ( Customer Premises Equipment). Ova oprema se razlikuje od providera do providera, kao i u zavisnosti od pristupne tehnologije.

Prvo pitanje je šta je pristupna tehnologija?

Pristupna tehnologija je onaj deo mreže providera koji se odnosi na „last-mile“ deo internet konekcije, odnosno na deo koji vaše prebivalište/firmu spaja sa infrastrukturom providera. Da pojasnimo na primerima, pristupne tehnologije su:

  • Dial-up
  • xDSL ( ADSL,SHDSL,VDSL)
  • Cable
  • WiFi
  • Mobile broadband(GSM,EDGE,UMTS,HSPA,LTE)
  • CDMA/WLL
  • FTTx

Za sve prethodno navedeno suština je ista: sve navedene tehnologije služe samo da vašu lokaciju spoje sa infrastrukturom vašeg providera, odnosno plastično objašnjeno, pristupna tehnologija je ekvivalent kablovima koji sa vaših računara idu ka ruteru i time omogućavaju da računari „pričaju“ međusobno.  Evo i slike:

Kao što se na krajnje desnoj strani slike vidi prikazane su neke od pristupnih tehnologija. Vidite da u zavisnosti od pristupne tehnologije se razlikuju i pristupni uređaji., što je i krajnje logično, jer u zavisnosti od medija po kom radi pristupna tehnologija neophodno je i da imate adekvatan pristupni uređaj. Kod WiFi-a su to bazne stanice na koje se korisnici „kače“, kod xDSL-a su to DSLAM uređaji sa kojima modem uspostavlja konekciju preko telefonskih kablova, kod FTTx-a su to najčešće media-converteri, kod kablovske su to CMTS-i. Iako se putanje od korisnika do pristupnog uređaja razlikuju, iza pristupnog uređaja manje više putanje se nastavljanju identičnim putevima.

Sledeća stanica su PE ruteri ( Provider Edge ruteri ili nekada samo Edge ruteri) koji opslužuju veći broj pristupnih uređaja i koji dalje rutiraju zahteve korisnika ka core mreži provider-a ( ka Internet ruterima, ka VoD serverima, ka VoIP serverima….)

Da sumiramo, relacije između CPE i pristupnih uređaja su na 2 nivou OSI modela, dok se ( zanemarićemo određene node-ove na mreži ISP-a) sve posle toga odvija na IP nivou.

About Dejan

Zaljubljenik u sve što ima veze sa mrežama, komunikacijama i bezbednošću na mreži. - 9+ godina iskustva u IT-u ( ISP, Enterprise) - Trenutno radim u mladoj perspektivnoj firmi koja nudi kompletna rešenja krajnjim korisnicima - Veliki broj kurseva iz raznih oblasti ( Routing&switching, Security,MDM, Cloud, F-Secure, CEH) - "Svi smo se našli pred problemom koji nam je neko drugi rešio. Pitanje je samo koliko brzo naiđeš na nekog ko je voljan da ti pomogne." - Ponosni otac 2 dečaka
Scroll To Top