Home / Tutorijali / Ping Test – Kako izmeriti Ping?

Ping Test – Kako izmeriti Ping?

Šta je ping test ili kako izmeriti ping

Ping test ili Merač pinga, jittera, laga i svih ostalih tipova odaziva. Sve se to može izmeriti automatski preko Net Gauge – naprednog speedtest-a koji se nalazi na našem sajtu, ali može i ručno. Objasnićemo neke od bitnih termina i pokazaćemo ručnu metodu merenja, koja je preciznija.

Šta je Ping

Ping je u suštini komanda pomoću koje se meri za koje vreme IP paket ode do određene destinacije i vrati se. Ta vrednost se obično meri u ms(mili sekunde). Ping koristi ICMP protokol koji se nalazi na trećem nivou OSI layer modela .

Ping Tet - kako izmeriti ping - icmp

U okviru ping komande moguće je definisati neke od opcija:

  • veličinu paketa (Windows default – 32 bajta)
  • broj poslatih paketa (izvlači se prosek),
  • učestalost slanja paketa (1sec ili 100ms…)
  • TTL (Time To Live)

Pogledajte primer izvršenja komande na Windows 7 operativnom sistemu.
C:\Users\Milos>ping umrezen.in.rs
-
Pinging umrezen.in.rs [194.106.162.117] with 32 bytes of data:
Reply from 194.106.162.117: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 194.106.162.117: bytes=32 time=7ms TTL=63
Reply from 194.106.162.117: bytes=32 time=3ms TTL=63
Reply from 194.106.162.117: bytes=32 time=2ms TTL=63
-
Ping statistics for 194.106.162.117:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 7ms, Average = 3ms

Šta je Jitter

Pošto smo naučili  šta je ping, upoznaćemo vas sa Jitter-om. Češta pojava je da ping varira, da je u trenutku 10ms, a u sledećem trenutku 30ms. Ta razlika od 20ms predstavlja Jitter. Jitter je vrednost koja je bitna u Real-Time aplikacijama/protokolima, kao što je IP telfonija, Video konferencije, Gaming…

Šta je LAG

Lag, Spike… je termin koji se koristi u gaming-u. Lag je pojava kada u igri ili nekoj aplikaciji imate konstantno kašnjenje, sporiji odaziv. Obično je u tom slučaju odaziv do servera/aplikacije veći od preporučenog, recimo 200ms. Spike je pojava kada sve radi kako treba, ali povremeno se javi trzanje, seckanje… sprečava fluidan gaming. To je posledica velikog Jitter-a.

Šta je Packet Loss

To je pojava kada se pri merenju pinga, neki od paketa se ne vrate. Uzrok je loša konekcija, opterećenje mrežnih uređaja (cpu, memory), zagušenje linka.

Šta je veličina paketa

Da bi u potpunosti razumeli ovaj deo preporučujemo članak Optimizacija MTU. U praksi, poželjno je testirati rad konekcije većim paketima, recimo 1400B. U zavisnosti od aplikacije, veličina paketa može da varira, recimo za zahtevne multimedijalne sadržaje koristi se maksimalna veličina paketa, dok za VoIP idu uglavnom manji paketi, ali ih ima dosta. Za korisnike WiFi interneta poželjno je pingovati sa paketima ~1000b zbog relevantnijeg rezultata.

Šta je TTL (Time To Live)

To je jedna od zaštitnih karakteristika ICMP protokola. To je vrednost koja se smanjuje za 1, kada paket prođe kroz svaki ruter, na putu ka odredjištu. Ukoliko se ta vrednost spusti na 0 poslednji ruter vraća obaveštenje „TTL expired“ i taj paket se odbacuje. Zamislite da postoji „routing loop“ – greška u rutiranju, paket koji nema polje TTL bi se večno vrteo 🙂

Kako izmeriti ping? Ručna metoda

Ako ste korisnici Widnows operativnog sistema. Najlakse je da stisnete Start dugme i u okviru pretrage otkucate cmd, zatim kliknete na aplikaciju Command Prompt.

ping test kako izmeriti ping

Nakon toga možete u terminalu da otkucate komandu  ping <ADRESA WEB SAJTA ili IP ADRESA> 

Na primer: ping www.umrezen.in.rs -t (argumet t označava da se adresa pinguje beskonačno dugo, dok mi ne prekinemo komandom CTRL + C)

ping test kako izmeriti ping 2

Ukoliko ste na ADSL-u (10/1Mbit) treba da očekujete jednocifren ping ka našem sajtu. Ako je na portu uključen interleaving mod, onda je ping veci za oko 15-20ms u odnosu na fastpath.

Merenje pinga na Linuxu

Ako ste korisnik Linux operativnog sistema, najtoplije preporučujemo aplikaciju My Traceroute – MTR. Pored toga sto meri odaziv veoma je moćan alat za dijagnostiku.

About Miloš

Ljubitelj računarskih mreža i interneta. Voljan da pomogne drugima :) Zaljubljenik u sve što ima veze sa mrežama, komunikacijama i bezbednošću na mreži. Cisco i MikroTik sertifikovani inženjer. Obožava digitalnu fotografiju.
Scroll To Top